31_pirate2-2017.jpg
 Pirate 1 - 186 x 206 cm    Tempera on canvas  
31_pirate3-2017.jpg
 Pirate 2 - 186 x 206 cm    Tempera on canvas 
31_pirate1-2017.jpg
 Pirate 3 - 186 x 206 cm   Tempera on canvas 
31_tout-tombe-2017.jpg
 Tout tombe - 200 x 240 cm   Tempera on canvas 
31_meme-les-mont2017.jpg
 Même les montagnes - 200 x 240 cm   Tempera on canvas 
31_zaurelia.jpg
 Zaurelia - 190 x 230 cm   Tempera on canvas 
31_stoned-2017.jpg
 Pretend - 200 x 240 cm   Tempera on canvas 
31_thesmileof-z.jpg
 The perfect smile of Z - 280x240 cm   Tempera on canvas 
31_noe.jpg
 Noe - 200 x 240 cm   Tempera on canvas